album

The Captain's Collection

12 Titres (45 minutes)
1
Luinneag Mhic Leoid
2:31
2
Fhuair Mac Shimi'n Oighreachd/Calum Figheadair/
4:05
3
Blar Leine
3:21
4
Snaim A'phosaidh/Ho Ro Mo Bhobag An Dram/
3:44
5
Bràighe Loch Iall
4:54
6
An Toiseachd/Bean Ma Bainnse/Clachnacudainn/Seann
5:03
7
Màiri Bhàn Òg
3:30
8
As A Thoiseach/An Dean Thu Ruith Air Falbh Leam/
3:00
9
Cuir A Chion Dilis Tharam Do Lamh
4:06
10
Stoile Neill Ghobha/Nighean Bhuidhe Bhoidheach/
2:54
11
Mo Run An Diugh Mar An De Thu (Hi Horò 'S Na Hòro
5:32
12
Seann Triubhais Ulleachain (Oran Do 'N Bhriogais)
2:54