Lecture
1
Sawamit Hijaz Al-Kurd
05:20
2
Mawwal In Bayati
04:47
3
In Jabartum Kasra Qalbi
04:32
4
Qasida Burdah
02:51
5
Ya Imama'r- Rusli
04:00
6
Ya Aba Zahra
03:57
7
Ana Mani Fiyyash
02:34
8
Allah Ya Azim
02:24
9
Abat Mouklati Illa Jamalaka
04:07
10
As Salatu'l Badriyyah
06:25
11
As-Subhu Bada
03:42
12
Mawai In Ajam
04:07
13
Al Madad Ya Rasul Allah
04:18
℗© 2010 Phoenix Records & Management
0:00