1
Fortuna Imperatrix Mundi: O Fortuna
2:39
2
Fortuna Imperatrix Mundi: Fortune plango fulnera
2:40
3
Fortuna Imperatrix Mundi, Primo vere: Veries leta facies
3:47
4
Fortuna Imperatrix Mundi, Primo vere: Omnia sol temperat
2:11
5
Fortuna Imperatrix Mundi, Primo vere: Ecce gratum
2:46
6
Fortuna Imperatrix Mundi, Uf dem anger: Tanz
1:47
7
Fortuna Imperatrix Mundi, Uf dem anger: Floret silva
3:18
8
Fortuna Imperatrix Mundi, Uf dem anger: Chramer, gip die varwe mir
3:14
9
Fortuna Imperatrix Mundi, Uf dem anger: Reie
4:55
10
Fortuna Imperatrix Mundi, Uf dem anger: Were diu werlt alle min
1:00
11
Fortuna Imperatrix Mundi, In taberna: Estuans interius
2:27
12
Fortuna Imperatrix Mundi, In taberna: Olim lacus colueram
3:33
13
Fortuna Imperatrix Mundi, In taberna: Ego sum abbas
1:31
14
Fortuna Imperatrix Mundi, In taberna: In taberna quando sumus
3:14
15
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Amor volat undique
3:29
16
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Dies, nox et omnia
2:19
17
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Stetit puella
2:21
18
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Circa mea pectora
2:17
19
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Si puer cum puellula
1:08
20
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Veni, veni, venias
1:07
21
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: In Trutina
2:18
22
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Tempus est iocundum
2:18
23
Fortuna Imperatrix Mundi, Cour d'amour: Dulcissime
0:44
24
Fortuna Imperatrix Mundi, Blanziflor et Helena: Ave formosissima
1:58
25
Fortuna Imperatrix Mundi: O Fortuna
3:02