VARIOUS ARTISTS

101 o Garolau

VARIOUS ARTISTS

101 SONGS • 5 HOURS AND 16 MINUTES • DEC 01 2010

27
Gwelais y baban (Cwlwm),
03:28
28
Si lw li lw (Cwlwm),
02:28
29
O newydd llon (Cwlwm),
02:24
30
Seren Nadolig (Trebor Edwards),
02:13
31
Draw ’mhell yn y preseb (Trebor Edwards),
02:43
32
Wyt ti’n cofio’r Nos Nadolig? (John Eifion),
03:48
33
Bachgen a aned (Geraint Griffiths/Sonia Jones),
03:15
34
Mair paid ag wylo mwy (Iona ac Andy),
02:44
35
Carol y Blwch (David Lloyd),
02:42
36
Carol gŵr y llety (Hogia’r Wyddfa),
03:26
37
Daeth Iesu o’i Gariad (Jac a Wil),
02:17
38
Ganol Gaeaf Noethlwm (Côr y Glannau),
02:20
39
O Faban glân (Cantorion Clwyd),
04:34
40
Fendigaid Nos (Côr Godre’r Aran),
03:38
41
Ar gyfer heddiw’r bore (Parti Fronheulog),
03:11
42
Deffrown deffrown (Parti Gad),
01:55
43
Dyledwyr ym i seinio clod (Parti Brynhyfryd),
03:28
44
Wel dyma’r borau gorau i gyd (Parti Fronheulog),
05:23
45
Teg wawriodd boreuddydd (Parti Gad) ,
03:00
46
Cydganed dynoliaeth (Amryw bartïon),
04:05
47
Y bore ganwyd Iesu (Parti Cut Lloi),
03:22
48
Tramwywn ar gyflym adenydd (Meibion Llywarch),
02:20
49
Seiniau gorfoledd (Rhiannon Ifans a Trefor Pugh),
03:50
50
Un gaeaf oer (Arfon Gwilym),
02:17
51
Ar dymor gaeaf (Parti Cut Lloi),
03:05
52
Baban Iesu (John, Guto ac Angharad Lewis),
01:41
53
Pan ym Methlehem y ganwyd (Parti’r Penrhyn),
04:30
54
Daeth Nadolig fel arferol (Cogia Llanfihangel),
02:30
55
Awn i Fethlehem (Trefor Edwards),
03:40
56
Roedd yn y wlad honno (Cantorion Cywrig),
02:20
57
Myn Mair (Cantorion Cywrig),
02:18
58
Jiwdea (Cantorion Cywrig),
02:26
59
Ar fore Dydd Nadolig (Cantorion Cywrig),
01:40
60
Hil Adda (Cantorion Cywrig)
01:39
61
Alaw Mair (Glanaethwy & Da Capo),
05:33
62
Ganwyd Iesu (Leah Owen),
02:06
63
Geni plentyn bach (Timothy Evans),
03:16
64
Nadolig, pwy a wyr? (Côr y Brythoniaid),
02:51
65
Tywysog Tangnefedd (Dafydd Iwan),
03:08
66
Noson oer Nadolig (Meic Stevens),
03:45
67
Carol (Sidan),
04:25
68
Y Clychau (Leah Owen),
03:57
69
Carol (Tecwyn Ifan),
03:55
70
Un seren (Delwyn Siôn),
04:33
71
Siarad â ti a mi (Cwlwm),
04:02
72
Er cof am eni’r Iesu (Elin Fflur),
03:27
73
Anwylyn Mair (Bryn Terfel & Rhys Meirion),
03:03
74
Sêr Y Nadolig (Fflur Wyn),
03:13
75
Cân Mair (Rhys Meirion),
03:37
76
Un Seren Wen (Bois Y Castell),
03:15
77
Gwyl Y Geni (John Ac Alun),
04:08
78
Dolig Del (Bob Delyn A’r Ebillion),
03:54
79
Seren y Cymoedd (Brigyn),
04:24
80
Rwyt yn Fab i Mi (Aled Pedrig),
04:32
81
Gwyl y Baban (Caryl Parry Jones)
03:47
82
Cerddaf y strydoedd tywyll (Ysgol Glanaethwy),
03:49
83
Nos Nadolig Yw (Côr Ysgol Glan Clwyd),
02:56
84
O cofiwn hyn (Côr Ysgol Glan Clwyd),
02:44
85
Hwiangerdd Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd),
02:25
86
Balulalow (Côr Ysgol Glan Clwyd),
01:42
87
Nadolig Cyntaf Un (Rhian Mair Lewis),
03:25
88
Dolig Du (Gwyneth Glyn),
03:03
89
Un Enaid Bach (Rhys Meirion),
03:58
90
Nadolig Llawen Gwyn (Bob Delyn Bach),
03:47
91
Carol Catrin (Aled Wyn Davies),
03:33
92
O Seren Wen (Steffan Rhys),
03:56
93
Rhagfyr o hyd (Daniel Lloyd),
03:19
94
Carol Nadolig (Stuart a Mark Burrows),
02:50
95
Carol Parsal (Triawd Caeran),
02:28
96
Blant bach cu (Côr Meibion Llanelli),
02:09
97
Ymhell yn ôl ym Methlehem (Trebor Edwards),
03:19
98
Carol y seren (Trebor Edwards),
02:22
99
Carol Nadolig (Trebor Edwards),
03:41
100
Tawel Nos (Dafydd Dafis & Pwyll Ap Sion),
02:37
101
Iesu Yw (Ysgol Glanaethwy),
04:55
℗© 2010 2010 (Sain) Recordiau Cyf.
Stream music and podcasts FREE on Amazon Music. No credit card required.Listen free