album

Deich Bliadhna: Ten Years of Còisir Ceann An Tuirc

14 Titres (43 minutes) Sorti le 5 novembre 2012
1
Thug Mi ʼn Oidhche ʼn Raoir Sunndach
2:42
2
Là Inbhir Lochaidh
3:26
3
Bean A’ Chotain Ruaidh
2:57
4
Nach Gòrach Mi Gad Chaoineadh
3:10
5
Tioram Air Tìr
2:30
6
Iain Ghlinn Cuaich
4:12
7
Thèid Mi Cuide Riut
4:12
8
Maighdeannan Na H-Àiridh
3:52
9
Earraghàidheal Àlainn
2:33
10
Dùthaich Mhicaoidh
2:14
11
Fàilte Do Eilean Leòdhais
3:42
12
An Ataireachd Àrd
2:58
13
A Pheigi A Ghràidh
2:51
14
Òran Don Ghunna Dhan B’ Ainm Niccoiseim
2:05