album

Sounds Of South East Asia, Vol. 1

18 Titres (57 minutes) Sorti le 23 septembre 2013
1
Văn Bà Đệ Tứ
Bà Cả Chung
3:07
2
Nang Khluan
Nang Salit And Nang Nak, Singers & The Ensemble Of The Governor Of Vientiane
3:17
3
Lom Phat Sai Khao
Nang Salit And Nang Nak, Singers & The Ensemble Of The Governor Of Vientiane
3:17
4
Tứ Đại Cảnh – Kim Tiền
Mụ Dinh And Mụ Dung
3:28
5
Thawai Phaka Thi
The Lads
3:02
6
Nang Nak
The Ensemble Of The Governor Of Vientiane
3:08
7
Khap Salang
Suphantha-Amat And Pheng Bing
3:17
8
Nam Nhị-Tự
Nguyễn Văn Minh, Tức Minh-Con
2:51
9
Xữ Tội Bàng Quí Phi
Nội Giam With The Bản Hát Văn Hí Ban
2:55
10
Khổng Minh – Mẫu Tầm Tử
Van Thanh Ban
3:35
11
Đờn Vọng Cổ – Kìm Độc Chiếc
Năm Cơ
3:04
12
Gap Pa Pheng
Molam Som
3:17
13
Medley: Thong Yon / Phleng Barang / Rueang Khun Chang Khun Phaen
Mr. Salat
2:51
14
Khaek Mon
The Ensemble Of The Governor Of Vientiane
3:36
15
Tôn Tẫn Giả Điên
Út Trà Ôn, Huệ, Thủy
3:20
16
Phleng Boran
The Sak Som Peo Ensemble
3:01
17
Xứ Tội Bàng Quí Phi, Thứ Nhì
Văn Hí Ban With The Văn Hí Ban Troupe
3:11
18
Tả Cảnh Cô Đầu Thua Bạc
Đào Nhã
3:21