album

Chamudisk

40 Titres (1 heure et 13 minutes) Sorti le 9 février 2016
1
Yoshvim Kulanu
1:39
2
Yom Chadash
1:38
3
Ha'Buba
1:58
4
Erkod Im Ha'Buba
2:20
5
Kshe'omrim Li
2:02
6
Kadima Kadima
2:00
7
Yad Ola Ve'Yoredet
2:11
8
Rosh Al Ha'Ktefaim
2:02
9
Nie Noa Barosh
1:28
10
Sus Do'er
1:34
11
Ha'Chasida
2:03
12
Ha'Parpar
1:22
13
Ha'Nemala
2:11
14
Tarnegol
1:40
15
Be'Breichat Ha'Maim
2:44
16
Ba'Rakevet
1:55
17
An-An-An Ba'Jip
1:34
18
Ha'Chishuk
2:03
19
Ha'Kadur
2:14
20
Ha'Kashkeshan
1:24
21
Ba'Mitbach
1:39
22
Ha'Shaon
1:29
23
Nimcha Kapaim
1:46
24
Ha'Tzeva Ha'Kachol
1:43
25
Igulim
1:21
26
Garbaim
1:50
27
Efroach
1:11
28
Grutaot
1:28
29
Sha'ar
1:32
30
Tof Miriam
1:53
31
Boker Tov
2:03
32
Aba Shav Habaita
2:13
33
Aba Ba'Shamaim
2:20
34
Ananim Baim
1:44
35
Min Ha'etz Ale Nafal
1:30
36
Nachnieli
2:14
37
Alim
1:54
38
Geshem
1:49
39
Maim
1:55
40
Al Rosh Ha'Brosh
1:45