album

The Book of Lovers / Classical Ottoman Music

37 Titres (2 heures et 32 minutes) Sorti le 11 mai 2017
1
Hûzî Tesbih-i Arabî
Lâmekân Ensemble
2:50
2
Uşşâk Tevşîh “Bu cân teşne visâl-i hazretine”
Lâmekân Ensemble
3:32
3
Derviş Ali Şirügânî
Murat Aydemir
1:41
4
Uşşâk Beste “Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik”
Lâmekân Ensemble
6:27
5
Acem Peşrev
Lâmekân Ensemble
4:41
6
Acem - Nişâbur Taksîm (kanun)
Muhittin Kemal Temel
2:09
7
Nişâbur Semâî “Ey şeh-i melek cefâ vü cevr ile inletme beni”
Lâmekân Ensemble
2:41
8
Nişâbur Saz Semâî
Lâmekân Ensemble
5:50
9
Nikrîz Gazel
Rıdvan Aydınlı
4:45
10
Nikrîz Peşrev
Lâmekân Ensemble
3:18
11
Nikrîz Taksîm ('ûd)
Tristan Driessens
1:25
12
Nikrîz Beste “Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zemân”
Lâmekân Ensemble
4:31
13
Nikrîz Ağır Semâî
Lâmekân Ensemble
6:19
14
Nikrîz - Nihavend Taksîm
Derya Türkan
2:40
15
Nihâvend Peşrev
Lâmekân Ensemble
5:37
16
Nihâvend-i Kebîr Kâr “Güzeşt ü arzu ez hâd be pây-i bû-i tû mânâ”
Lâmekân Ensemble
5:58
17
Bûselik Kârçe “Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh”
Lâmekân Ensemble
4:53
18
Bûselik Semâî “Ey gönül aşkın sarayın yıktı bir nâ-mihribân”
Lâmekân Ensemble
1:49
19
Bûselikaşîrân Semâî-i Lenk
Lâmekân Ensemble
3:43
20
Bûselikaşîrân Semâî
Lâmekân Ensemble
2:20
21
Şevkefzâ peşrev (2 hâne)
Lâmekân Ensemble
2:57
22
Şevkefzâ şarkı “Ey serv-i gülzâr-ı vefâ”
Lâmekân Ensemble
4:26
23
Ney taksîmi
Rıdvan Aydınlı
2:21
24
Evcârâ beste “Kâmet-i mevzûnu kim bir mısrâ‘-i bercestedir”
Lâmekân Ensemble
4:04
25
Evcârâ saz semâî
Lâmekân Ensemble
5:43
26
Kemençe taksîmi
Derya Türkan
2:38
27
Hisarbûselik beste “Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer”
Lâmekâ Ensemble
4:51
28
Hisarbûselik şarkı “Yine bezm-i ‘iş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü…”
Lâmekân Ensemble
3:57
29
Ud taksîmi
Tristan Driessens
3:10
30
Uşşak peşrev
Lâmekân Ensemble
7:27
31
Uşşak şarkı “Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım”
Lâmekân Ensemble
3:30
32
Keman taksîmi
Ruben Tenenbaum
3:17
33
Hicazkâr peşrev (2 hâne)
Lâmekân Ensemble
3:00
34
Kürdîlihicazkâr şarkı “Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-î nâşâdıma”
Lâmekan Ensemble
5:01
35
Kürdîlihicazkâr şarkı “Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i mey-hânedir” / Kürdîlihicazkâr şarkı “Muntazır teşrîfine hâzır kayık”
Lâmekân Ensemble
6:29
36
Kanun taksîmi
Muhittin Kemal Temel
3:10
37
Karcığar Köçekçeler
Lâmekân Ensemble
9:34