20 Titres (53 minutes) Sorti le 4 mai 2017
1
White Noise Sleep Fan
Baby Sleep Sounds
2:32
2
Fan Heater
Baby Sleep Sounds
2:00
3
White Noise Rumbling Fan
Baby Sleep Sounds
2:28
4
White Noise Bright
White Noise For Baby Sleep
2:52
5
Vacuum Cleaner Noise
White Noise For Baby Sleep
2:32
6
Waterfall
White Noise For Baby Sleep
3:02
7
White Noise for Babies
White Noise For Baby Sleep
2:42
8
Fan Heater 5kW, Pt. 2
White Noise For Baby Sleep
2:00
9
White Noise Ocean
White Noise For Baby Sleep
6:16
10
White Noise Vent.
White Noise For Baby Sleep
2:08
11
Brown Noise Clean
White Noise For Baby Sleep
2:08
12
White Noise Rain
White Noise For Baby Sleep
2:12
13
White Noise Water Sound
White Noise Therapy
1:39
14
Fan Heater 5kW
White Noise Therapy
2:00
15
White Noise Clean
White Noise Therapy
2:11
16
Binaural Fan
White Noise For Baby Sleep
3:28
17
Air Sounds
White Noise For Baby Sleep
2:00
18
White Noise Fan
White Noise For Baby Sleep
5:12
19
White Noise Buffered Sound
White Noise For Baby Sleep
2:10
20
Calm Waves
White Noise For Baby Sleep
1:30