Milada Musilová, Ivo Žídek, Václav Bednář, Štěpánka Štěpánová, Karel Kalaš, Oldřich Kovář, Karel Hruška, Jarmila Pechová, Ladislav Mráz, Zdeněk Otava, Marie Veselá, Boys, Jaroslav Vogel, Vladivoj Jankovský, Prague National Theatre Orchestra, Prague National Theatre Chorus & Bedřich Smetana
1
The Bartered Bride, .: "Overture"
06:09
2
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 1: "Let Us Rejoice, Let´s Be Merry" (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
07:44
3
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 2: "Recitativo - It Will Then Happen like I Have Been Told!" (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
01:09
4
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 2: "Aria - Should I Ever Happen to Learn Something like That about You" (Mařenka, Krušinova dcera)
03:25
5
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 2: "Recitativo - It´s Only True That Your past Life Seems to Be Veiled in a Sort of Mystery" (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
00:39
6
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 2: "Duetto - While a Mother´s Love Means Blessing, Painful Is a Stepmother´s Hate ..." (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
02:13
7
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 2: "Duetto - Faithful Love Cannot Be Marred by Any Former Pledge or Promise" (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
03:39
8
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 3: "As I´m Saying, My Dear Fellow ..." (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Kecal, vesnický dohazovač)
05:01
9
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 3: "Recitativo - Of Course, I Know Tobiáš Mícha since My Childhood" (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Kecal, vesnický dohazovač)
00:44
10
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 3: "Terzetto - He´s Well Brought up and Decent ..." (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Kecal, vesnický dohazovač)
03:42
11
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 4: "Quartetto - Here She´s Coming!" (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Mařenka, Krušinova dcera, Kecal, vesnický dohazovač)
04:39
12
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 4: "Recitativo - Jeník Will Not Give in..." (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Mařenka, Krušinova dcera, Kecal, vesnický dohazovač)
01:23
13
The Bartered Bride, ., Act I, Scene 5: "Finale - Polka and Chorus - Come On, Girl, Let´s Be Merry ..."
04:12
14
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 1: "Beer´s No Doubt a Gift from Heaven ..." (Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
04:55
15
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 1: "Furiant"
02:06
16
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 2: "My-My-My Mother Dear Sa-Sa-Said to Me..." (Vašek, Míchův syn)
02:12
17
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 3: "Recitativo - You Are Surely Mařenka Krušinová´s Bridegroom?" (Mařenka, Krušinova dcera, Vašek, Míchův syn)
01:18
18
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 3: "Duetto - I Know a Maiden Fair Whose Love for You Is Boundless ..." (Mařenka, Krušinova dcera, Vašek, Míchův syn)
05:51
19
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 4: "Recitativo - as I Say, She´s Lovely, Sweet and Also Rich ..." (Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
00:38
20
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 4: "Duetto - Now Then, My Dear Man ..." (Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
08:01
21
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 4: "Recitativo - And If You Renounce Mařenka I Shall Also Pay You Something" (Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
03:14
22
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 5: "When You Find out for Whom You Have Bought a Bride, You Will Sadly Return Home" (Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
03:41
23
The Bartered Bride, ., Act II, Scene 6: "Finale - Come Inside, People ..." (Krušina, sedlák, Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
03:56
24
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 1: "I...I Can´t Get it off My, My Mind" (Vašek, Míchův syn)
03:50
25
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 2: "March of the Comedians - Recitativo - We Announce to the Public ..." (Principál komediantů)
01:41
26
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 2: "Skočná - Dance of the Comedians"
04:44
27
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 2: "Recitativo - Oh, Oh, Oh, Oh, That Will Be Lovely ..." (Vašek, Míchův syn, Principál komediantů, Esmeralda, komediantka, Indián, komediant)
03:52
28
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 3: "Duetto - We Shall Make a Graceful Little Bear of You ..." (Principál komediantů, Esmeralda, komediantka)
01:31
29
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 4: "Recitativo - Oh, Dear Me, Dear Me!" (Mícha, gruntovník, Háta, Míchova manželka, Vašek, Míchův syn, Kecal, vesnický dohazovač)
03:16
30
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 4: "No, No, I Don´t Believe ..." (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Mařenka, Krušinova dcera, Kecal, vesnický dohazovač)
04:02
31
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 4: "Hey Vašek, Hey Vašíček ..." (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Mícha, gruntovník, Háta, Míchova manželka, Vašek, Míchův syn, Kecal, vesnický dohazovač)
01:10
32
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 5: "Make up Your Mind, Mařenka, Take Your Time ..." (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Mařenka, Krušinova dcera, Mícha, gruntovník, Háta, Míchova manželka, Kecal, vesnický dohazovač)
03:02
33
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 6: "Oh, What a Grief!" (Mařenka, Krušinova dcera)
05:44
34
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 7: "Mařenka Mine - Are You Really so Stubborn, Dear ..." (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
04:04
35
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 8: "Recitativo - Well, so You Are Still Here, My Young Man?" (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
01:02
36
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 8: "Terzetto - Calm Down, Calm Down, Dear, Calm Down" (Mařenka, Krušinova dcera, Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
03:30
37
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 9: "Finale - What Have You Decided, Mařenka?" (Ludmila, Krušinova manželka, Mařenka, Krušinova dcera, Mícha, gruntovník, Háta, Míchova manželka, Jeník, Míchův syn z prvního manželství, Kecal, vesnický dohazovač)
04:08
38
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 10: "Save Yourselves! The Bear Has Got Loose!"
00:44
39
The Bartered Bride, ., Act III, Scene 10: "Remember, Neighbour!" (Krušina, sedlák, Ludmila, Krušinova manželka, Mařenka, Krušinova dcera, Mícha, gruntovník, Jeník, Míchův syn z prvního manželství)
01:54
℗© Supraphon A.s.