1
Pink Noise - Theta
2:43
2
White Noise Delta 35-35.1hz
3:16
3
Tumble Dryer - Theta
3:05
4
White Noise Delta 75-75.1hz
2:50
5
Hypnopompic States with Theta Waves (Loopable)
3:19
6
Pink Noise Delta 50-50.1hz
2:48
7
Relaxed Focus with Alpha Waves
3:19