1
Puranmal Meri Tere Pita Ke Sung Mein Jodi Na Milti
Rajbala Bahadurgarh
7:47
2
Uttar Ped Tey Talley Ek Be
Rajbal Bahadurgarh & Nardev Beniwal
17:08
3
Supna Baeman Manney Ghar Ghaat Gaam Tey
Rajbala Bahadurgarh, Bali, Amit Malik, Nisha Jangra, Jitender, Sumit, Nardev, Ra Niwas & Billu
11:55
4
Sun Puran Pyare Main Margi Tere Pyaar Mein
Rajbala Bahadurgarh, Nisha Jangra, Sumit, Billu, Nardev, Ra Niwas, Jitender, Bali & Amit Malik
6:28
5
Tu Marti Kadey Yo Marta Thaari Thar Thar Chaaley
Rajbala Bahadurgarh, Billu, Jitender, Sumit, Nardev, Ra Niwas, Bali, Amit Malik & Nisha Jangra
9:57
6
Paran Tod Ke Byah Karwale Kyu Dukh
Rajbala Bahadurgarh, Nardev, Ra Niwas, Bali, Amit Malik, Jitender, Nisha Jangra, Billu & Sumit
8:37
7
Sakhi Oddhan Aur Pahrana Singaar Chahiye
Rajbala Bahadurgarh, Nardev, Ra Niwas, Jitender, Bali, Amit Malik, Sumit, Nisha Jangra & Billu
5:23
8
Liya Seth Ne Soch Mere Sar Dosh
Rajbala Bahadurgarh, Nardev, Ra Niwas, Bali, Amit Malik, Jitender, Nisha Jangra, Billu & Sumit
11:38
9
Thandi Hawa Chale Saaman Ki Kamdev Ne
Rajbala Bahadurgarh, Nisha Jangra, Sumit, Nardev, Ra Niwas, Billu, Bali, Amit Malik & Jitender
10:12
10
Bahot Der Ka Arsa Ho Gya Fer Sodhi
Rajbala Bahadurgarh, Nardev, Ra Niwas, Bali, Amit Malik, Jitender, Nisha Jangra, Billu & Sumit
10:55
11
Chutkala
Rajbala Bahadurgarh, Sumit, Nisha Jangra, Billu, Nardev, Ra Niwas, Jitender, Bali & Amit Malik
1:36
12
Teri Jhanki Ke Mha Gola Maaru Bandha
Rajbala Bahadurgarh, Bali, Amit Malik, Nisha Jangra, Billu, Jitender, Sumit, Nardev & Ra Niwas
10:05