1
Nocturne
05:07
2
Time
04:54
3
4
Sanguine
04:22
5
Volatile
04:45
6
Karbon
03:33
7
Extend
03:27
8
Meraki
03:03
9
Kinai
04:05
10
Universe
03:41
11
Bazar
02:52
12
℗ Outertone © Bitas, SethLJ, TheDiabolicalWaffle, Geoxor, Oliwier Skarba, Wyko, HALF, VeV, Paul Garzon, SKARBA, M4twice, Dirty Denzell, Outrage, Giants, DVRN