Lecture
1
Akas Ne Zebudaros
06:44
2
Be Shabnaman
06:29
3
Da Darde Harif Pa
06:58
4
Dilruba Na Zaneni
07:10
5
Hakas Sitam Karosti
05:19
6
Hur Huna Kante Ti
05:17
7
Intazari
07:50
8
Khal kana Godi
05:23
9
Makisa Makisa
06:25
10
Mehar Karak Merati
06:09
(C) 2019 Sartaj Production
0:00