Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελλάκης Περπινιάδης, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Μητσάκης