Στέλιος Καζαντζίδης, Κώστας Καμπάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου