Μαρίκα Νίνου, Βασίλης Τσιτσάνης, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Βασίλης Τσιτσάνης