Στέλιος Καζαντζίδης, Ελένη Κώστογλου, Στέλιος Χρυσίνης