Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελλάκης Περπινιάδης, Δημήτρης Γκόγκος