Μανώλης Χιώτης, Στελλάκης Περπινιάδης, Μανώλης Χιώτης