Κώστας Λαΐνης, Στέλιος Χρυσίνης, Κώστας Λαΐνης, Στέλιος Χρυσίνης