Γιώργος Μητσάκης, Γιάννης Τατασσόπουλος, Γιώργος Μητσάκης