Μαρίκα Νίνου, Σταύρος Τζουανάκος, Σταύρος Τζουανάκος