Γιώργος Κάβουρας, Γιώργος Ροβερτάκης, Αιμίλιος Σαββίδης