Έλλη Σοφρωνίου και χορωδία, Σπύρος Περιστέρης, Γιώργος Μπάτης, Μίνως Μάτσας