Τάκης Μπίνης, Γεωργία Μπλάνα, Γιάννης Τατασόπουλος