Απόστολος Χατζηχρήστος, Μάρκος Βαμβακάρης, Ιωάννης Παπαϊωάννου