Απόστολος Χατζηχρήστος, Τάκης Μπίνης, Απόστολος Χατζηχρήστος