Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελλάκης Περπινιάδης, Γιώργος Μητσάκης