Οδυσσέας Μοσχονάς, Αθανάσιος Ευγενικός, Γιάννης Παπαϊωάννου