Στελλάκης Περπινιάδης, Κώστας Μακρής, Δημήτρης Σέμσης