Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Βασίλης Τσιτσάνης, Βασίλης Τσιτσάνης