Πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρίκα Νίνου, Γιάννης Παπαϊωάννου