Στέλιος Τζουανάκος, Στέλιος Τζουανάκος, Κώστας Κοφινιώτης