Σούλα Καλφοπούλου, Μάρκος Βαμβακάρης, Ιωάννης Σταμούλης