Pedro Láurenz, Alberto Podestá, Agustín Bardi, Enrique Cadícamo