Vladislav Tchernushenko, Anatoly Vorapayev, Gennady Bezzubenkov, Lena Polovecova, Tatyana Pavlova, RTV Slovenia Symphony Orchestra & Mikhail Glinka Academic Chorus