12 Titres (45 minutes) Sorti le 14 octobre 2015
1
ไทยน้อย
กัญญา โรหิตาจล
2:48
2
ข่า
สมชาย ทับพร
2:23
3
เส่เลเมา
แจ้ง คล้ายสีทอง
3:16
4
ลาวต่อนก
แจ้ง คล้ายสีทอง, สมชาย ทับพร
2:38
5
เขมรเอวบาง
แจ้ง คล้ายสีทอง
1:50
6
ช้าโหย
แจ้ง คล้ายสีทอง
9:07
7
พม่าทุงเล
แจ้ง คล้ายสีทอง
4:18
8
พญาลำพอง
แจ้ง คล้ายสีทอง
4:39
9
ญวนทอดแห
สมชาย ทับพร
4:01
10
แขกกะเรง
สมชาย ทับพร
2:28
11
จีนโป๊ยกังเหล็ง
สมชาย ทับพร
2:48
12
ฝรั่งยี่เฮลม
กัญญา โรหิตาจล
5:17