Rudolf Kempe, Dresden Staatskapelle, Clemens Dillner