Δημήτρης Ρουμελιώτης, Σουλτάνα Λαζαρίδου, Γιώργος Μητσάκης