Μαρία Βασιλειάδου, Στελάκης Περπινιάδης, Νίκος Μαθέσης