Σωτηρία Μπέλλου, Γιώργος Μητσάκης, Γιώργος Μητσάκης