Milan Chladil, Pavlína Filipovská, Karel Vlach, Karel Vlach se svým orchestrem